ออกแบบวงจรนิวแมติก

(1/2) > >>

o:
อยากถาม ว่ามีโปรแกรมที่ใช้ออกแบบวงจรนิวแมติกเฉพาะไหมครับ
ที่สามารถดึงอุปกรต่างๆมาต่อกันแล้วสมารถมองเห็นการวิ่งของลม
ใครเคยใช้มาแล้วแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณ ครับ

ลมใต้ปีก:
http://www.fluidsim.de/fluidsim/index4_e.htm

ผมเคยใช้โปรแกรมนี้ ครับ

o:
แจ๋วเลย
มีให้โหลดไหมครับ

ลมใต้ปีก:
ในเว็บนั้น เลยครับ ลองเอามาเล่นดูครับ

machineman:
โหลดของ FESTO ก็ได้นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ